För dig som ändå vill ha ett fastprisabonnemang

Självklart har vi även traditionella fastprisabonnemang för dig som föredrar det, denna abonnemangsform kallar vi för Uno Fastpris. 

Prislista Uno fastprisFastpris 6 
6 GB
Fastpris 20
20 GB
Fastpris 50 
50 GB
Månadsavgift285 kr 375 kr585 kr
Öppningsavgift till Svenska nät
(fasta och mobila nät)

Ingår

Ingår

Ingår

MinutavgiftIngårIngårIngår
SMS/MMSIngårIngårIngår
Tvillingkort surf 50 kr 50 kr50 kr

Observera: För trafik till Svenska fasta och mobila nät gäller prissättning för förbrukning upp till 15 000 minuter/meddelanden per månad under normalt användande. Datavolym inkluderar endast nationell dataförbrukning. Efter förbrukad datavolym sänks hastigheten till 32 kbit/s.