Avancerade rapporter

Med hjälp av våra avancerade rapporter får ni kunskap om kund- och agentbeteenden vilket ofta är en förutsättning för att kunna påverka i rätt riktning. Ett bra sätt att öka lagkänslan hos agenterna är att arbeta mot gemensamma mål där det faktiskt syns att man gör skillnad.