Vårt Contact Center är helt oberoende och flexibelt

Det spelar ingen som helst roll var ni sitter geografiskt, vilken plattform eller vilket operativsystem ni använder, vilken telefonoperatör ni har, eller ens vilken växeltjänst ni har; systemet är helt webbaserat och fullt flexibelt. Öka och minska agenter efter behov och betala bara för det ni faktiskt nyttjar. Koppla på funktionalitet allt eftersom ni växer in i lösningen och allokera om resurserna utifrån er verksamhet.