Kalenderkoppling ger alltid rätt hänvisning

Låt era kalendrar, Outlook kalender eller Google Calender, hänvisa er! Vårt verktyg Kalenderkoppling hämtar automatiskt information från er Exchange-server eller en tjänst byggd på Googles API så att de som hör av sig till er enkelt får information om er tillgänglighet, om någon sitter i möte och vilken tid personen förväntas bli tillgänglig igen.