Standard- eller specialrapport

Om du vill mäta specifika nyckeltal kan skapa egna specialrapporter. Du bestämmer själv vilken information som är viktig, till exempel statistik över inkommande, utgående, eller missade samtal. Vi erbjuder självfallet också en uppsättning standardrapporter. Oavsett vilken typ av rapport du använder kan du alltid välja vilka användare, grupper eller nummer du vill titta på över vilka perioder.