Enkel sökfunktion bland samtalsinspelningar

Vi har gjort det enkelt för er att söka bland samtliga inspelningar på webben. Ni kan söka på tid, datum, vem som ringde eller svarade, för att få fram samtalsinspelningarna. Om ni väljer att lagra filerna själva ser vi till att ni inte går miste om sökfunktionen genom att delge er Excelfiler med informationen.