Smart lagring av bandade samtal

Vi sparar alla era inspelningar i 30 dagar och ni kan enkelt söka efter dem på webben. Därefter erbjuder vi en automatisk överföring till en lagringsplats hos er, där ni kan lagra filerna hur länge ni vill.