Uppfyller finansinspektionens krav – nu och i framtiden

Vår tjänst uppfyller samtliga av finansinspektionens krav. Vi möter dessutom finansinspektionens nya krav om mobil samtalsinspelning som trädde i kraft från januari 2017, enligt MiFID II.