Automatiska bekräftelser och påminnelser

När ni bokat en telefonkonferens får alla deltagare en inbjudan via mail med information om tid, telefonnummer och möteskod. Mötet bokas direkt in i mottagarens kalender som en vanlig kalenderpost som innehåller all information. Ett sms går ut till alla interna deltagare innan mötet startar innehållande all information samt en klickbar länk som tar dem direkt till konferensen.