​Videokonferens – enkelt och tillgängligt för alla

Videokonferens har tidigare varit förknippat med tunga installationer, dyr hårdvara och en oklar tillbakabetalning av investeringen. Det har gjort att videokonferens varit helt uteslutet för många små och medelstora företag.