Med vår lösning, Uno Versum, får ni en gemensam lösning för alla era kontor runt om i världen och era utländska kollegor får tillgång till samma växelfunktioner, mobil växel, softphone och ip-telefon, som medarbetarna i Sverige.