Den svenska teleoperatören Uno Telefoni genomför nu en storsatsning på att koppla samman telefonin med andra system som företagen använder. Genom att direkt se namn och ärende när kunden ringer in kan man ge ett ännu bättre bemötande och höja kundupplevelsen. Både interna och externa system kan integreras och flera färdiga kopplingar kommer att läggas till efter hand.

Telefoni och växel är viktiga kommunikationskanaler för de flesta företag. Ett system som får tillgång till ännu mer data öppnar också helt nya möjligheter. 

– Kundens kund är den som mest kommer att njuta av hur våra tjänster fungerar. Dagens kunder är trötta på att behöva upprepa sig och kopplas runt i företagens växelsystem – nu har vi botemedlet, säger Tony Parmstig, teknikchef på Uno Telefoni. 

Under ett års tid har Uno Telefoni arbetat med ett totalt integrationsfokus. Flera utvecklare med mycket lång erfarenhet har anställts och en ny organisation är på plats för att hantera hela processen från kod till färdig kundnytta. 

Det här är några av de system som Uno kan koppla till i dag: 

  • Telepo/Mitel BCS
  • Zendesk
  • Filemaker
  • Hitta.se
  • Upsales
  • SharePoint
  • PTS
  • Besöksregistrering
  • SMS-alarm
  • Meridix