Den svenska teleoperatören Uno Telefoni fortsätter att växa och locka företag som vill ha ett alternativ till de traditionella operatörerna. Under december nådde man 50 000 sålda abonnemang för växeltjänster – och samtidigt översteg antalet mobilabonnemang för första gången 10 000.

– För oss innebär ökningen att vi passerat en riktigt magisk milstolpe. Uno Telefoni är i dag ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag och vi är så glada och stolta över det stora förtroende vi får från allt fler företag, säger Andreas Johnsson, vd på Uno Telefoni. 

Bakom ökningen ligger nya tjänster som Uno Smidig, en flexibel prismodell för både telefoni och data. Uno Smidig börjar som en rörlig prisplan och går sedan automatiskt över till ett fast pris med maxtaxa för höganvändare. 

Uno Telefoni har också anställt utvecklare och tekniska experter för att ännu fler system ska kunna kopplas samman med företagens telefonväxlar.