Access Rehab

Vi upplever samarbetet med Uno Telefoni som mycket bra. Den lösning Uno presenterade för oss på Access Rehab var jämförelsevis den bästa med bakgrund av vår kommande expansion. Vi har fått snabb hjälp gällande de frågor som har uppstått och upplever Uno Telefoni som personliga och engagerade. 

Andreas Bjurman, VD