Briggs & Stratton

Uno Telefonis telefonilösning har gett oss den kostnadseffektiva flexibilitet vi önskade när vi började leta efter ny leverantör av telefoni. Skillnaden i användarvänlighet var det vi reagerade först på jämfört med vår tidigare leverantör av telefoni.

Nu kan våra medarbetare som arbetar hemma, eller måste vara hemma av annat skäl, vara lika tillgängliga som de som är på kontoret. Alla kan svara på växelsamtal, och vi kan lätt se när någon sitter i möte eller liknande. Från den inringande kunden upplevs det likadant oavsett varifrån vi arbetar. Från mobiltelefonen ändrar man dessutom lätt sin status till "möte" när man kliver in i kundens reception.  

Richard Aulin, Operations Manager Sweden