Greatdays

Under våren 2012 påbörjade vi en ny upphandling av växeltelefonin och av flera tänkbara leverantörer valde vi att gå över till Uno Telefoni och växellösningen UNO. Valet föll sig naturligt med tanke på att man genuint satte sig in i våra behov samt att man snabbt och enkelt skötte övergången från befintlig växelleverantör. 

Vi fick bättre funktionalitet till ett lägre pris! Sedan bytet sommaren -12 har Henrik från Uno regelbundet återkommit för att stämma av att allt fungerat som vi önskar. Våra få synpunkter har snabbt rättats till och vi uppskattar den regelbundna återkopplingen från Uno Telefonis sida.  

Have a great day! 
Kristian Tunare