Human Capital

Human Capital är ett nischföretag som fokuserar på fasta och temporära rekryteringslösningar inom ekonomi, bank och försäkring. Vårt jobb går till stor del går ut på att tala med såväl våra kandidater som klienter, samtidigt som vi alltid måste till att vara tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt - en stor utmaning som vi är måna om att efterleva. 

Uno Telefoni antog utmaningen att göra oss till ett ännu mer tillgängligt bolag med ökad transparens genom hela organisationen (kommunikationsmässigt) samt att minska felprocenten. Uno har visats sig vara en utmärkt tjänst, den skapar en transparens i organisationen som gör det möjligt nå varandra med större träffsäkerhet och med minskat antal felkopplingar.  Tack vare Uno har vi kunnat göra vårt erbjudande ännu bättre, vilket i mina ögon det bästa betyget.  

Robert Kerje, partner & grundare