Medlearn

MedLearn är ett utbildningsföretag med fokus på vård, omsorg och hälsa. Vår affärsidé är att vara en komplett utbildningsleverantör av utbildning på olika nivåer inom dessa områden.

Uno Telefoni har genom åren hjälp oss med vår telefoni. Vi är idag kunder på Uno Växel samt operatörstjänster. Vårt samarbete har alltid fungerat bra. Snabba, enkla och förstående är vår gemensamma uppfattning om Uno.

Anna Silfverling, Administratör och projektledare