Promobility

Vi har kört Uno sedan 2010 och är oerhört nöjda med det. Det passar vår verksamhet perfekt. Eftersom man kan göra i princip alla inställningar som behövs i det webbaserade admin-gränssnittet ger det en oerhörd flexibilitet. Det är enkelt att förstå och man kan testa direkt om det man gjort också fungerar genom att ringa provsamtal. Är det något man inte förstår har vi alltid fått den hjälp vi behöver av Uno´s support. Toppen helt enkelt!

Stefan Ljungdahl, grundare