Sungard Availability Services

På Sungard Availability Services är IT-tillgänglighet allt. Uno Telefoni är för oss en viktigt partner för att producera våra tjänster samt för att lösa våra behov av ökad rörlighet vad det gäller telefoni. Dessutom skönt och ekonomiskt att samla all telefoni under en leverantör. Jag vill också ge en eloge för den utmärkta supporten, alltid lätta att få tag i och alltid kompetenta att ha att göra med.

Kenneth Hedlund, Recovery Services Engineer