Tierpsbyggen

I januari 2011 bytte vi ut vår gamla växel och fick hjälp av Uno Telefoni att installera växeltjänsten UNO. Installationen, växeln och samarbetet har fungerat mycket bra. De korrigeringar som vi behövt göra i samband med installationen och därefter har Uno Telefoni mycket kompetenta och serviceinriktade personal hjälp till med på ett snabbt och effektivt sätt. Ingen lösning verkar vara omöjligt att genomföra när man pratar med dem. Det är också tryggt att ha en kontaktperson som vi kan vända oss till när vi behöver det och som är intresserad av just våra problem.

Anders Norrström, Ekonomichef