​Viking Sverige AB

För Viking Sverige är det mycket viktigt att telefoni och kommunikation fungerar tillfredsställande. Därför valde vi att samarbeta med Uno Telefoni fullt ut. Förutom att vi har sänkt våra telefonikostnader så har Uno visat ett stort tillmötesgående och ett ansvarstagande på ett professionellt sätt som vi sätter stort värde i. Därmed känner vi oss trygga med den serviceanda som vi får av Uno Telefoni.