Vitec

Telekom idag har varit ute på referensbesök hos vår kund Vitec och detta är en artikel från Telekom idag nr 4/2014.

Plats för tillväxt
Mjukvaruföretaget Vitec har i flera omgångar växt genom uppköp vilket skapade kaos på telefoniområdet. Nu har de landat i en molnväxel som ger flexibilitet för fortsatt tillväxt. Men de valde bort de stora operatörernas tjänster. 

Diversifiering är en viktig del i affärsidén för Vitec och de förser inte mindre än sju olika branscher med nischade programvaror. Senaste tillskottet är fordonsbranschen som Vitec tagit sig in i genom uppköpet av det norska bolaget Autodata så sent som i våras. Det är inte första gången som företaget växer genom uppköp och troligen inte heller den sista. Men på ett område skapade integrationen av de nya verksamheterna problem, telefonimiljön hade utvecklat sig till en närmast ogenomtränglig snårskog. 

– När jag tillträdde som administrativ chef i höstas hade vi sex olika teleoperatörer och fyra olika växellösningar. Varje växel hade sitt växelnummer och vi använde flera företag för svarsservice på de olika sajterna, berättar Manuela Avantaggiato som själv kommit till Vitec via ett tidigare företagsuppköp. 

Inget grepp om helheten
Hon konstaterar att ingen egentligen visste något om helheten, att få en enhetlig telefonilösning som dessutom gav utrymme för fortsatt tillväxt låg därför högt på önskelistan. Projektet att upphandla en ny plattform startade i början av 2013 och redan tidigt bestämdes det att målet var att köpa den nya lösningen som tjänst och helst skulle det vara en standardiserad molntjänst. 

– Vi ville gärna ha en lösning från hyllan, som programvarubolag vet vi att kundanpassningar skapar komplexitet vilket oftast är negativt i längden, säger Manuela Avantaggiato. 

Valde bort de stora
Fem tänkbara leverantörer, varav flera av de stora operatörerna, bjöds in till upphandlingen. När man granskat tjänsterna närmare föll de en efter en bort då de inte klarade två viktiga punkter på företagets kravlista, dels att vara operatörsoberoende och ge möjlighet att vid behov kombinera flera operatörer och dels att samma lösning skulle gå att använda även för företagets verksamheter i Norge och Danmark. 

Kvar blev Uno Telefoni, vilkas tjänst var välbekant för Manuela Avantaggiato eftersom den redan användes av den del av företaget hon kommit ifrån. I början av november 2013 skrevs det treåriga avtalet under och redan den 22 januari i år sjösattes den nya växellösningen i de svenska verksamheterna. 

Som operatör valde Vitec TDC med kompletterande mobilabonnemang från Telia för delar av personalen. Lösningen gav inte bara den flexibilitet och de funktioner som krävdes, totalt sett sänktes också telefonikostnaderna med mellan 20 och 30 procent. 

Norden nästa hållplats
Bortsett från problem med de mobila anknytningarna under de första veckorna efter lanseringen har det sedan flutit på fint. Vissa i personalen kände en oro över att de fasta telefonerna skrotades i samband med övergången till Uno Telefoni. Istället har alla fått mobil anknytning i kombination med möjlighet att ringa via datorn. 

– Men det har fungerat bra och många är glada över att ha fått mer plats på skrivbordet. Mjukvarutelefonen är också smidigare än mobilen när man till exempel hanterar supportsamtal. Efter sommaren tar Vitec nästa steg i projektet, då startar förberedelserna för att plocka in även personalen utanför Sverige i den nya växeln.

Läs artikeln hos Telekom Idag.