We effect (Kooperativ utan gränser)

Kooperation Utan Gränser är en av Sveriges största biståndsorganisationer med verksamhet i 25 länder. Organisationen arbetar med hjälp till självhjälp för att ge människor verktyg så att de kan skapa sig ett bättre liv.

Se filmen där Uno Telefoni intervjuar Uno Asker på Kooperation Utan Gränser eller läs artikeln som publicerats i Computer Sweden.

- Genom att köpa televäxeln som en tjänst lyckades Kooperation Utan Gränser både effektivisera sin telefoni och sänka kostnaderna, och det på platser där telefoni infrastrukturen kan lämna mycket i övrigt att önska. Kooperation Utan Gränser är en av Sveriges största biståndsorganisationer med verksamhet i 25 länder. Organisationen arbetar med hjälp till självhjälp för att ge människor verktyg så att de kan skapa sig ett bättre liv. Organisationen har egna anställda i alla 25 länder och även om mycket av kommunikationen sker via e-post är det ändå nödvändigt att prata med varandra då och då. Det kan vara något av en utmaning eftersom verksamheten till största delen bedrivs i utvecklingsländer där det kan vara lite si och så med kvaliteten på telenäten. 

– Mobilnäten i många utvecklingsländer byggs ut i snabb takt, men de är ofta väldigt störningskänsliga. De kan ligga nere flera dagar i sträck ibland och det fungerar inte för oss. Till exempel sitter våra regionchefer i Zambia, Kenya och Costa Rica med i lednings- gruppen och de kan inte vänta flera dagar på att kunna ringa bara för att det lokala mobilnätet har gått ner, säger Uno Asker, IT-ansvarig på Kooperation Utan Gränser.

Kooperation Utan Gränser behövde med andra ord en telefonilösning som fungerade bra även där teleinfrastrukturen inte höll måttet och där samtalskostnaderna för utlandssamtal var rimliga. eftersom det finns internet på alla platser där Kooperation Utan Gränser har kontor var någon typ av internet telefoni det naturliga valet. Frågan var bara vilken lösning man skulle välja? 

– Vi testade flera olika lösningar som bland annat Skype och Lync, men det är ofta rätt dåliga uppkopplingar till våra kontor ute i världen och det gjorde att ljudkvaliteten inte höll måttet. När vi tes- tade Uno Telefonis lösning fungerade det mycket bättre och vi fick den ljudkvalitet vi ville ha, även över dåliga uppkopplingar, säger Uno Asker.

Uno Telefonis lösning bygger på en IP-baserad televäxel där kunderna inte behöver äga och underhålla en egen växel utan de kan istället hyra de anslutningar som behövs från Uno Telefoni. Den knyter samman mobiltelefoni, fasttelefoni, telefoni i dator och växeltjänster i en tjänst. Med den här tjänsten fick Kooperation Utan Gränser en tillförlitlig lösning där de utan kostnad kan ringa internsamtal med bra ljudkvalitet till alla sina kontor runt om världen. Uno Asker är helt klart belåten med det han fått.

– Jag har varit med och gjort flera telefoni upphandlingar och den här gången gick det för en gångs skull precis som vi tänkt oss. Uno Telefoni satte sig in i vår verksam- het och våra speciella behov och lyckades leverera en tjänst som både jag och användarna är väldigt nöjda med, säger han.