För administratörer

Här hittar du som administratör alltifrån underlag för beställning av våra mest populära tilläggstjänster till instruktionsmaterial i form av video och färdiga mallar.

Beställningsblankett Kalenderkoppling

Beställningsblankett för Uno Kalenderkoppling.

Läs mer

Beställningsblankett Telefonkonferens

Beställningsblankett för Uno Telefonkonferens.

Läs mer

Beställningsblankett Samtalsinspelning

Beställningsblankett för Uno Samtalsinspelning.

Läs mer

Beställningsblankett Rapportverktyg

Beställningsblankett för Uno Rapportverktyg.

Läs mer

Beställningsblankett Svarsservice

Beställningsblankett och installationsunderlag där ni fyller i hur ni önskar att denna tjänst ska hanteras av oss och fungera för er.

Läs mer

Beställningsblankett Svarsgruppsövervakning

Beställningsblankett för Uno Svarsgruppsövervakning.

Läs mer

Fullmaktsblankett

En fullmaktsblankett för mer generella ärenden berörande er telefoni.

Läs mer

Överlåtelse av nummer

Blankett för överlåtelse av nummer/nummerserier från ett bolag till ett annat som båda parter behöver underteckna.

Läs mer

Mall för import av externa kontakter

Fyll i mallen med de kontakter ni önskar importera till Uno. Maila filen till Uno Support tillsammans med en beskrivning av vilka användare eller grupper ...

Läs mer

Porteringsfullmakt

Fullmakt för portering av fasta och mobila telefonnummer till Uno Telefoni.

Läs mer

Mall för import av användare

Denna Excel-mall kan du använda för att importera fler användare i installationsflödet. Du kan förbereda informationen och enkelt importera den via webben. Gör så här ...

Läs mer

Brandväggsinställningar/Firewall settings

Om din organisation har satt hårda regler i er brandvägg kan det krävas att ni öppnar för viss trafik i er brandvägg för att Uno ...

Läs mer