Om din organisation har satt hårda regler i er brandvägg kan det krävas att ni öppnar för viss trafik i er brandvägg för att Uno Mjuk och Uno Fast ska fungera korrekt. I filen nedan hittar du de trafikfall som behöver vara tillåtna i er brandvägg samt mot vilka IP-adresser ni behöver öppna för trafik.

If your organization have strict rules configured in your firewall, you may have to open some IP-ranges and ports in order to have usage of Uno Soft and Desk phones fully operational. In the file below you will find the traffic cases that need to be allowed in your firewall and against which IP addresses you need to open for traffic.

Om du vill testa och se hur Uno Mjuk fungerar med er brandvägg kan du fylla i vårt formulär för att testa Uno i 14 dagar!