Fyll i mallen med de kontakter ni önskar importera till Uno. Maila filen till Uno Support tillsammans med en beskrivning av vilka användare eller grupper som ska ha tillgång till kontaktlistan.