Vill ni överlåta ert avtal till ett annat företag? Använd överlåtelseblanketten och skicka den ifylld och underskriven till faktura@unotelefoni.se.