Uppsägning av abonnemang och licenser
Uppsägning av enskilda växellicenser, abonnemang och tjänster sker skriftligen till support@unotelefoni.se. Uppsägningstid om 3 månader gäller om inget annat avtalats.

Uppsägning av avtal 
Uppsägning av avtal sker skriftligen till avslut@unotelefoni.se. Bindningstid och uppsägningstid hittar ni på ert avtal.