Hänvisningar kan antingen göras manuellt eller läggas in tidsanpassade manuellt eller genom synkronisering till din Outlook-kalender. Är dem tidsanpassade, t.ex. lunch mellan 12.00-13.00, ändras din hänvisning i Uno per automatik efter den tid som ställts in.

Hänvisningen går tillbaka automatiskt till status "Tillgänglig", när en sluttid har passerats. 

Tjänsten för synkronisering heter Kalenderkoppling och ingår i Uno Extra. Denna tjänst kan beställas via supporten.

Hänvisningen görs med ett enkelt knapptryck i en grafisk vy. Möjlighet finns även att hänvisa sig genom tonval där man ringer 556 och får 9 stycken val uppläste. T.ex. tryck 1 för möte och tryck 0 för tillgänglig.