Ja, när du kopplar ett samtal till en kollega och de inte svarar kommer samtalet gå till röstbrevlådan som standard. Vill du istället att samtalet ska komma tillbaka till dig om personen inte svarar kan vi ställa in det åt dig.

Lösning: Kontakta Uno Support så hjälper de dig med inställningarna.

Ja, vi kan aktivera "samtal väntar" för både Uno Mjuk, Uno Fast och Uno Mobil. Som standard skickar vi samtalet till din röstbrevlåda när du är upptagen i telefon. Om vi tar bort den regeln kommer du få en påknackning med information om vem det är som ringer på andra linjen i Uno Mjuk, Uno Mobil och Uno Fast. Om du vill ha funktionen i mobiltelefonen så måste du även aktivera samtal väntar direkt i mobilen, vilket vanligast görs under samtalsinställningarna.

Kontakta Uno Support så hjälper de dig med att aktivera samtal väntar.

Ja, det är en funktion i din röstbrevlåda som gör att den inringande kan trycka 1 för att komma till telefonist eller vänta kvar för att lämna ett meddelande till dig i din röstbrevlåda.

Du kan själv ställa in den funktionen på din användarsida under Tjänster - Inställningar för röstmeddelanden på din personliga användarsida. Vill du ha hjälp att aktivera funktionen är du välkommen att kontakta Uno support.

Din röstbrevlåda når du genom att ringa till 555 (Uno Mjuk, Uno Fast) eller ert nya röstbrevlådenummer(Uno Mobil). Är du osäker på vilket ert röstbrevlådenummer är kontaktar du administratören på ert företag.

Första gången du ringer till din röstbrevlåda, eller om du inte har några nya meddelanden, kommer du mötas av en röst som guidar dig igenom knappvalen (du ser de även i bilden till höger, klicka på bilden för att förstora den).

I en mobil växel har du som standard två röstbrevlådor, en på ditt mobilabonnemang och en som hör ihop med ditt fasta telefonnummer. Det kan lätt bli förvirrande och irriterande. 

Med Uno kan du välja att endast använda en röstbrevlåda till båda dina nummer oavsett om vilken operatör du har på mobilen. Det ger även möjlighet att spela upp dina hänvisningar för de som ringer in även när de ringer på ditt mobilnummer. Uno Support hjälper dig med att göra inställningarna som krävs för att endast använda en röstbrevlåda. Kontakta Uno Support här.