Uno Mjuk känner konstant av om ditt headset är inkopplat i datorn. Om din dator går ner i viloläge för att du inte använder den på en stund är det vanligt för vissa USB-headset att de tappar kontakten med datorn i viloläget. Därför tror datorn att headsetet inte är inkopplat och Uno Mjuk får inte kontakt med ditt headset.

Lösning: Ändra dina energiinställningar på datorn.

För Windows genomför du inställningar under kontrollpanelen -> Energialternativ -> Ändra datorinställningarna för strömsparläge och ändra så att skärmsläckaren blir aktiv istället för strömsparläge. 

För MAC är det via ”Äpplet” -> Systeminställningar -> Strömsparare -> Strömadapter -> Se till att bocka i ”Förhindra att datorn automatiskt försätts i viloläge när skärmen är avstängd”.

Om du vill att datorn ska vara i strömsparläge så kan du lösa det genom att återansluta till ditt headset när datorn kommit igång (Detta genom att dra ur och stoppa i sladden/USB-enheten till ditt headset igen).

När någon ringer på ditt fasta telefonnummer kopplar Uno ut samtalet enligt dina inställningar i växeln, standard är att växeln kopplar samtalet till Uno Mjuk och din mobiltelefon samtidigt. Om din mobiltelefon är avstängd kommer samtalet gå direkt till röstbrevlådan för ditt mobilabonnemang (observera att detta gäller om du inte har Uno som operatör på mobilen). För Uno ser svaret från din röstbrevlåda likadant ut som om du skulle trycka på den gröna luren i din telefon och svara.

Det här sker så pass fort så samtalet oftast inte hinner ringa i din Uno Mjuk innan din röstbrevlåda svarar.

Lösning: Vill du kunna stänga av din mobil och vara tillgänglig på Uno Mjuk kan vi ändra så att det först ringer på Uno Mjuk och sen på din mobil. Då hinner du svar på inkommande samtal innan din röstbrevlåda tar samtalet. Se även avsnittet om ”Röstbrevlåda” om du vill använda en röstbrevlåda istället för att ha en separat på mobilen. Kontakta Uno Support så hjälper de dig med inställningarna.

Samtal kopplas via drag & drop teknik. För muspekaren över ditt pågående samtal som är markerat i grönt i listan över aktiva samtal och dra samtalet till önskad person i listan.

Välj ditt headset i drop-down listan över ljudingång och ljudutgång. Ringsignal bör vara datorns högtalare för att du ska höra när det ringer om du inte har ditt headset på dig hela tiden.


Om du har problem med att datorn byter ljudenhet kan det bero på att en annan enhet som ej är inkopplad i datorn är inställd som standardenhet på datorn. Kontrollera dina standardenheter under inställningar -> ljud. Standardenheten ändras ibland om man drar ur sladden/usb-enheten till ditt headset och kopplar in den igen.

Om din organisation har satt hårda regler i er brandvägg kan det krävas att ni öppnar för viss trafik i er brandvägg för att Uno Mjuk och Uno Fast ska fungera korrekt. 

I filen hittar du de trafikfall som behöver vara tillåtna i er brandvägg samt mot vilka IP-adresser ni behöver öppna för trafik.
Ladda ner filen här!

För att installera Uno Mjuk, surfa in på tele.unotelefoni.se i webben och logga in med dina inloggningsuppgifter som du fått.  Klicka därefter på applikationer, därefter på ladda ner Uno Mjuk (till Windows eller MAC).